Trailerbild
You are here: HEIDEBRENNER » Serwis » CE / Certifikacja

CE - normy dopuszczone od 01.01.1996

CE - Prawo o bezpieczeństwie urządzeń
Od 01.01.1996 dopuszczona została metoda kontroli wzoru konstrukcyjnego na bazie EG - dyrektyw dot. sprzętu gazowego i przyznano wynikające z tego oznaczenie CE jako wyłączną deklarację zgodności z normami Unii Europejskiej.

Ogólnie obowi
Od 1. Stycznia 1996 mogą być sprzedawane tylko urządzenia gazowe posiadające CE znak kontroli jakości UE. Kto się do tego nie stosuje, podlega karze. Z tego tytułu trzeba się liczyć ze znacznymi kosztami i odpowiedzialnością karną za powstałe szkody.

Koszty
HEIDEBRENNER w 1994 i 1995 zainwestował w kontrolę CE wszystkich urządzeń seryjnych wysoką 6 pozycyjną sumę, a wszystko to dla korzyści użytkownika. Koszty powstają:

  • wewnętrzne przygotowanie (próby, pomiary, techn. rysunki, zalecenia zakładowe itd.),
  • kontrole zewnętrzne w uznanych instytutach,
  • koszty rejestracji (jednorazowe i później bieżące),
  • roczna kontrola bieżącej produkcji. 


Oznaczenie urządzeń
Każdy sprzedany sprzęt gazowy musi posiadać oznaczenie "CE" z numerem z uznanego urzędu certyfikatów, któremu zlecono kontrole produktu. 

Wzór:

0085 np. oznaczeniem
DVGW- Zertifizierungsstelle Bonn.

Jako, ze oznaczenie CE nie zawiera jednoznacznego numeru rejestrowania dla pojedynczego produktu, godni zaufania producenci używają dodatkowo numeru identyfikacyjnego CE na szyldzie typu.
 
Wzór:

Ten numer potwierdza jednoznacznie,
że kuchenka gazowa GK 200 została przez
HEIDEBRENNER CE-przetestowana.

Ten przynajmniej 10-miejscowy numer identyfikacyjny umożliwia kontrolę, czy produkt faktycznie posiada certyfikat i jest dopuszczony do sprzedaży. Państwo powinni bezwarunkowo domagać się tego numeru od producenta.
      
Części zamienne i dodatki
Części zamienne, jak pojedyncze palniki lub inne częśći wyposażenia, nie są certyfikowane i nie posiadają numeru CE.
 
Wykonanie specjalne
Sprzęty, które są specjalnie przeznaczone dla przenysłowego użytku w zakładach przemysłowych nie muszą posiadać oznaczenia CE.
HEIDEBRENNER sprawdza przy wykonaniach specjalnym sprzętu gazowego możliwość zestosowania komponentów posiadających znak certyfikatu CE. Kontrole CE mogą być przeprowadzone również przez wyznaczone instytucje. Także na miejscu.
 
Uwaga przy wymówkach! 
Metoda kontroli jest droga, wamaga dużo wiedzy i jest długotrwała. Dlatego niepoważne próbują przepisy obejść, trikami, wymówkami i brakiem testów. Globalne twierdzenie dostawcy jak na przykład "Wszystkie sprzęty gazowe posiadają znak CE" nie strzeże Państwa. Dopiero właściwy numer identyfikacyjny zabezpieczy Państwa. Wymagajcie Państwo przed zakupem sprzętu gazowego całkowitego numeru identyfikacyjnego produktu.
 
To jest Państwa rysyko
Bądźcie Państwo ostrożni, jeśli nie otrzymacie numeru identyfikacyjnego produktu. Jeśli Państwo sprzęty gazowe bez tego numeru "puszczacie w obieg", podlegacie karze i odpowiadacie za szkody. Przez bankructwa niepewnych krajowych lub nie osiągnalych zagranicznych producentów handlowiec ponosi ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności. Z tego względu współpracujcie Państwo tylko z odpowiedzialnymi i posiadającymi zabezpieczenie finansowe producentami.

Idźcie Państwo "na pewniaka"
Kiedy Państwo sprzedają urządzenia HEIDEBRENNER, nie ponosicie takiego ryzyka. Państwo zapewne wiedza, że niezawodni partnerzy handlowi chronią nerwy i sakiewkę.
 
Jeszcze pytania?
Prosimy poprostu zadzwonić do nas. Chętnie pomożemy.