Trailerbild
Stanowiska-Wok
kuchenki
Bloki kuchenne
Grille
Palniki gazowe

Kategoria:

Urządzenie do wbudowy
Urządzenia małe jak i na stół
Pochodnie gazowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: HEIDEBRENNER » Kreatywnie

Na tej stronie znajdują się ciekawe wersje urządzeń, które są sporządzane przy rozwoju nowych urządzeń lub zamówień na specjalne życzenia

w fazie oferty
wytworzony blok kuchenny

Indiwidualne projektowanie tworzy swobodę bez kompromisów

Przykłady na aktualne projekty w budowie