Trailerbild
You are here: HEIDEBRENNER » Produkty » Palniki » Dane techniczne

Budowa palnika do stoisk kucharskich

A - Główna dysza wewnętrzna
B - Główna dysza zewnętrzna
C - Iniektor
D - Venturi
E - Rura mieszająca
F - Kąt trzymujący ( przymocowany przy rurze mieszającej)
G - Nakrętka do wkładki magnetycznej
H - Wkładka magnetyczna (wewnątrz/ nie widoczna)
I - Iskrownik
J - Zapalnik piezo
K - Kabel zapłonowy
L - Pokrętło
M - Nasadka palnika
N - Miska palnika
O - Zamocowanie do elementu termicznego i iskrownika
P - Palnik zapłonowy (jeśli jest)
Q - Przewód do palnika zapłonowego
R - Kurek gazowy
S - Przesłona urządzenia
T - Nakrętka dla element termiczny
U - Kąt redukujący
V - Element termiczny

Obciążenie cieplne

Obliczenie potrzebnej wydajności palnika do ogrzewania innych płynów jako woda wymaga podania następujących danych:

m = (masa) waga ogrzewanego płynu w kg
dla wody 1 l = 1 kg
c = (przewodność cieplna) współczynnik ogrzewanego płynu w kJ/kg (dla wody 4,18 kJ/Kg*K)

Wydajność palnika

Z tej tabeli można łatwo odczytać potrzebne wydajności palnika potrzebne od ogrzania wody.

Ilość wody
(Litry)

 Czas ogrzewania

20

30

40

50

60

70*

potrzebna moc palnika w wymiarze kW

10

6,4

4,3

3,2

2,6

2,1

1,8

20

12,8

8,6

6,4

5,1

4,3

3,7

30*

19,3

12,8

9,6

7,7

6,4

5,5*

40

25,7

17,1

12,8

10,3

8,6

7,3

50

32,1

21,4

16,1

12,8

10,7

9,2

60

38,5

25,7

19,3

15,4

12,8

11,0

70

45,0

30,0

22,5

18,0

15,0

12,8

 (Wartości szacunkowe przy sprawności 50 %)
*sobacz przykład

Zużycie gazu

Na bazie tej tabeli można odczytać teoretyczne zużycie gazu przy zastosowaniu różnych palników.

Palnik      

Gaz ziemny m3/h

Gaz płynny kg/h

3,5 kW

0,37

0,27

5,8 kW

0,61

0,45

9,3 kW

0,98

0,72

12,8 kW

1,35

1,00

W praktyce jest to dla gazu ok. 50% najwyższych wartości. Przy dopływie powietrza podane wartości są wartościami minimalnymi dla pojedynczych palników.

Dopływ powietrza

Na bazie tej tabeli można odczytać teoretyczne zużycie powietrza przy zastosowaniu różnych palników.

Palnik

Powietrze

3,5 kW

3,9 m³/ h

5,8 kW

6,5 m³/ h

9,3 kW

10,4 m³/ h

12,8 kW

14,2 m³/ h

Butle gazowe i regulatory ciśnienia

Moc

butla gazowa

Regulator ciśnienia

Przy nieprzerwanym poborze gazu:

3,5 kW

  11 kg

1,5 kg/h

5,8 kW

  11 kg

1,5 kg/h

9,3 kW

  2 x 11 kg albo 33 kg

1,5 kg/h

Przy 50 % przestoju:

5,8 kW

  5 kg

1,5 kg/h

9,3 kW

  11 kg

1,5 kg/h

12,8 kW

  2 x 11 kg albo 33 kg

1,5 kg/h

Przy poborze ,,uderzeniowym" (20 Min.):

12,8 kW

  5 kg

1,5 kg/h

Mały słownik techniki gazu

termin techniczny/ znak stenograficzny

snaczenie/ wytłumaczenie

CE

Conformitée Européenne

BTU

British Thermal Unit = Jednostka wydajności

Gaz płynny

Butan, propan i mieszanki

kompl. kurek gazowy

Kurek Gazowy z włącznikiem

Materiał główny

z reguły materiał, z którego przeważnie się składa urządzenie (np. korpus), amatury, orurowanie, osad w sprawdzonej, gospodarczo sprawidłowej jakośći

Iniektor

Gaz/powietrze jednostka mieszanki

kW

Jednostka wydajności Kilowatt (=1000 Watt)

Wstawka magnetyczna

Element budowy do nadzoru płomienia

Rura mieszająca

Gaz/powietrze odcinek mieszania

Nwbel.

Skrót dla wydajności przyłączy urządzenia

piezo-elektr. zapalnik

Wytwarza napięcie zapłonowe

Q

Obciążenie środowiska poprzez ocieplenie

Qn

Obciążenie nominalne w kW

termo element

Element budowy do nadzoru płomienia

Venturi

Część iniektora

Obciążenie środowiska poprzez ocieplenie

Moc palnika w kW

zapłon gazowy

Wytwarza mały trwały płomień przy palniku

iskrownik

świeca zapłonowa przy palniku

przewód zapłonowy

Kabel pomiędzy zapalnikiem i elektrodzie

łącze zapalnika

dopływ zapłon gazowy

Uwagi:  w względu bezpieczeństwa urządzenia trzeba ochronić przed wpływie pogody.

Wąż gazowy dla gazu płynnego - średnica

do ok. 10000 kcal/h = 11,5 kW: wąż Ø 8 mm aż do L= 2000 mm
do ok. 16000 kcal/h = 18,6 kW: wąż Ø 12 mm aż do L= 2000 mm

Ciśnienie połączenia dla urządzeń gazowych w Niemczech

Gaz ziemny: 20 mbar
Gaz płynny: 50 mbar

Wykonanie specjalne

Jeżeli Państwo w naszej wyczerpującej ofercie sprzętu i akcesorii nie znajdą Państwo tego czego poszukujecie, prosimy o nawiązanie z nami kontaktu.

Byłoby pomocnie, jeśli Państwo zastosowaliby się do następujących punktów:

- Zastosowanie ewentualnie cel użycia
- Co powinno zostać ogrzane (powierzchnie, zbiorniki,...)?
- Szkice z podaniem rozmiaru (powierzchnie, wielkość sprzętu,...)
- Które medium powinno zostać rozgrzane (metal, płyn, powietrze...)?
- Która max. temperatura powinna zostać osiągnięta
- In welcher Zeit muß die Temperatur erreicht werden?
- W jakim czasie żądana temperatura powinna zostaćęta?
- Jaki rodzaj gazu jest do dysposycji?
- Regulacja palnika: manualna, termostatyczna, ... ?

Rozległe techniczne kalkulacje palników gazowych nie są zawierane w cenie palników. Zdolność inżyniera oferujemy oddzielnie.

Informacje techniczne

Wszystkie palniki są produkowane zgodnie z ważnymi regułami techniki i spełniają warunki DIN 4788. Wszystek elementów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa są certyfikowane.

Palniki są do urzytku każdego rodzaju gazu i na podstawie przekazu przestawienia przes specjalistyczną firmę nie ma problemu je justować.